Föreläsning PER-modellen 221017
Titta obegränsat i 365 dagar
Alla åldrar • Föreläsning • 1h

Föreläsningen gavs inom Programmet för Framtidens Välfärd: Vård och skola, utifrån samverkansprojektet Stöd vid demens.

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)