#203: Män behöver ta större ansvar för jämställdheten i samhället - Vladimir Ahmed
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar • 2h 18 min

Navid pratar med föreläsaren Vladimir Ahmed om jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetet bakom “Vi är Sverige-metoden” där Vladimir träffar utrikesfödda män för att prata om normer, värderingar och inkludering för att lättare bli en del i det svenska samhället. De pratar också om bråket på sociala medier efter sexköpsbrottet med Paolo Roberto, olika tillvägagångssätt för att stötta män som mår dåligt och vad män egentligen har för ansvar gentemot kvinnors rättigheter i samhället.


Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)