RÅNET som inspirerade LEO "KINESEN"
Watch whenever you want, however many times you want
over-13 • Documentary • 15 min

Denna handlar om en flygplats i New York som blev rånat på många miljoner dollar. Det är liknande Arlanda rånet fast man kom över en mycket högre summa. Var lika bra planerat som Arlanda rånet som Leo "Kinesen" gjorde, och detta rånet inspirerade säkert honom också.

No comments
(Unlock video to read comments)