#214: Hur kan en kultur vara bättre än en annan? - Fredrik Lindström, Bi Puranen, Lars Trägårdh
Sehen Sie wann immer Sie wollen, so oft Sie wollen
Jedes Alter • 2h 8 min

Fredrik Lindström är programledare och författare som har gjort både tv-program och skrivit böcker om svenska språket och Sveriges historia.

Bi Puranen är docent i ekonomisk historia och författare. Från 1996 har hon varit generalsekreterare för World Value Survey.

Lars Trägårdh är historiker och professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. Hans forskning kretsar kring olika aspekter av välfärdsstaten och och det civila samhället. De har alla tidigare varit med i enskilda avsnitt i Hur kan vi? I det här samtalet möts de för första gången för att i ett längre samtal utforska svenskheten, svensk kultur, värderingar och tro för att förstå vad som händer när nya grupper av människor från andra kulturer bär med sig sina värderingar och hur mötet mellan svenskar och invandrare kan bli mer av ett ömsesidigt lärande och ett samarbete som gynnar Sverige.

Bonusmaterial hittar du på www.patreon.com/hurkanvi

Samtalet fortsätter i Eftersnack på www.facebook.com/groups/hurkanvi

Boka Navid som föreläsare, samtalsledare eller moderator via boka@hurkanvi.se


Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)